جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,850,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


15,000,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

8,600,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

17,500,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 170 کیلومتر
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : زیتونی
تهران
13,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,800,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مرکزی


14,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


10,300,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل

17,500,000 تومان
کارکرد 80240 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران


20,490,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
اردبیل14,000,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
کرمان


15,300,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران18,700,000 تومان
کارکرد 6800 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
خراسان
7,900,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : یشمی
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ