جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,200,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران
18,750,000 تومان
کارکرد 8600 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران
20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
تهران21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران7,635,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

11,200,000 تومان
کارکرد 320000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
کرمان19,850,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

9,400,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
قم13,300,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان10,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
همدان
16,200,000 تومان
کارکرد 48700 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی15,200,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی


12,000,000 تومان
کارکرد 212000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
تهران
13,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
فارس14,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : عنابی
خوزستان


13,300,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ