جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بنفش
تهران


14,200,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

13,200,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زیتونی
البرز


6,400,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : یشمی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


19,200,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
البرز14,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
گلستان


7,700,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران13,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

13,500,000 تومان
کارکرد 66 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مرکزی


7,000,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
مازندران


10,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقرآبی
اصفهان


8,500,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : یشمی
اصفهان5,600,000 تومان
کارکرد 420 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


5,800,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : یشمی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


4,980,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان


6,550,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ