جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خوزستان
12,100,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان17,200,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه17,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران17,200,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه14,400,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,350,000 تومان
کارکرد 239000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
اصفهان10,800,000 تومان
کارکرد 159000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آلبالوئی
خوزستان


13,900,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران18,000,000 تومان
کارکرد 28500 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بنفش
تهران9,000,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد 15000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان18,300,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران8,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : اطلسی
قزوین7,300,000 تومان
کارکرد 245000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


16,300,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران17,200,000 تومان
کارکرد 39000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ