جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
6,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : یشمی
خوزستان14,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
مازندران

13,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


8,900,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
لرستان15,000,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان9,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رنگ : سفید
مازندران

15,000,000 تومان
کارکرد 51170 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان16,200,000 تومان
کارکرد 123456 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : خاکستری
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان19,720,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خوزستان12,170,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بنفش
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
گیلان8,800,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران8,200,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ