جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سرمه ای
اصفهان17,850,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
لرستان18,400,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : آبی
اصفهان
20,150,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
قم
19,400,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران20,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
زنجان14,800,000 تومان
کارکرد 64 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران12,300,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
فارس

11,200,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
اصفهان8,700,000 تومان
کارکرد 255000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران16,600,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : آبی
تهران

21,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
9,200,000 تومان
کارکرد 214000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران11,800,000 تومان
کارکرد 207000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 84000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : خاکستری
تهران15,500,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : خاکستری
البرز


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ