جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز
12,000,000 تومان
کارکرد 158000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
گیلان


15,100,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران15,800,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
لرستان12,200,000 تومان
کارکرد 250 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سبز
لرستان16,300,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران18,350,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران21,100,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
البرز

16,200,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


11,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی11,300,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز14,500,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
گیلان


14,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران21,700,000 تومان
کارکرد 500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
قم14,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران
14,600,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
یزد


16,800,000 تومان
کارکرد 7500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


18,500,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
رنگ : سفید
خراسان

16,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
تهران

19,200,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ