جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,500,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


17,750,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


11,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
مازندران

11,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


9,800,000 تومان
کارکرد 211000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سبز
خراسان

12,300,000 تومان
کارکرد 138000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
تهران


8,000,000 تومان
کارکرد 214000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
قزوین


17,300,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 7 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


12,700,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


18,400,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 221000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
البرز


12,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

14,700,000 تومان
کارکرد 102000 کیلومتر
رنگ : سفید
قم

17,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : نقره ای
یزد13,800,000 تومان
کارکرد 60 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
مازندران
10,500,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : مشکی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ