جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمانشاه
15,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
لرستان


19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : بژ
یزد
12,400,000 تومان
کارکرد 79400 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,750,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


17,900,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان21,500,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : سفید
گلستان
13,600,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران
8,200,000 تومان
کارکرد 155000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
قم12,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران20,500,000 تومان
کارکرد 4800 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
البرز
9,600,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


5,300,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : دلفینی
البرز14,500,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران20,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
قزوین

14,000,000 تومان
کارکرد 53000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 15689756 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز7,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ