جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
تهران
20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی
8,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


18,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


19,000,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
اصفهان13,990,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
تهران20,250,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
17,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 334000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
همدان


16,500,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران8,650,000 تومان
کارکرد 2000000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


17,100,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


11,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
البرز


9,600,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


17,800,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قزوین20,500,000 تومان
کارکرد 51 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
16,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
رنگ : آبی
البرز15,700,000 تومان
کارکرد 59000 کیلومتر
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ