جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,600,000 تومان
کارکرد 1508 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
البرز
11,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
اصفهان21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
فارس
20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
قم
10,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
خراسان9,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


21,200,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

16,800,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه13,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان12,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
سمنان
14,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان


20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اردبیل14,800,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان7,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی12,500,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
گلستان

20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی
7,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

16,600,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه8,200,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مرکزی9,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ