جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,900,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران9,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
فارس
15,500,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
کرمانشاه14,200,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
گلستان


15,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان


8,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران


14,800,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,200,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز19,800,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
گلستان


16,400,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان14,200,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رنگ : مشکی
قزوین

12,200,000 تومان
کارکرد 110 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اردبیل13,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
مازندران


12,800,000 تومان
کارکرد 171000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : طوسی
آذربایجان شرقی


12,100,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی


19,500,000 تومان
کارکرد 3200 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس
19,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ