جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,300,000 تومان
کارکرد 58800 کیلومتر
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد 120 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
17,500,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان9,600,000 تومان
کارکرد 243000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز


12,000,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
البرز22,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران9,500,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
قم9,600,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : قرمز
مازندران21,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس
20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
18,100,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران7,100,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه16,650,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران
18,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز14,500,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


16,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ