جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,700,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران14,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان10,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
مازندران


20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
13,700,000 تومان
کارکرد 81000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,800,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران17,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
تهران
12,800,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی15,500,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران7,350,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران7,500,000 تومان
کارکرد 260 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
رنگ : سبز
قزوین8,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
قزوین10,100,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
خوزستان

12,500,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان13,900,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران10,800,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
مازندران16,700,000 تومان
کارکرد 750000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اردبیل8,200,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
کرمانشاه4,000,000 تومان
کارکرد 3000000 کیلومتر
رنگ : یشمی
کردستان

نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ