جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,800,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
خراسان12,700,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان


10,400,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
تهران
18,500,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
گلستان9,200,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان17,300,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : یاسی
تهران16,300,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 200 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
قم11,700,000 تومان
کارکرد 164000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : اطلسی
البرز17,100,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مسی
تهران19,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
14,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 92000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقرآبی
خراسان8,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

17,900,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مازندران12,500,000 تومان
کارکرد 25000000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


15,700,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 107000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 97500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


نمایشگاه آنلاین کارتل


111
ـ
111EX
ـ
111LE
ـ
111LX
ـ
111SE
ـ
111SL
ـ
111SX
ـ
131
ـ
131EX
ـ
131LE
ـ
131SE
ـ
131SL
ـ
131SX
ـ
131TL
ـ
132
ـ
132EX
ـ
132LE
ـ
132SE
ـ
132SL
ـ
132SX
ـ
132TL
ـ
141
ـ
142EX
ـ
141LE
ـ
141SE
ـ
141SL
ـ
141SX
ـ
151LE
ـ
151SE
ـ
151SL
ـ
151TL
ـ
صندوق دار
ـ
هاچ بک
ـ
استیشن
ـ