جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
7,300,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
10,500,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


6,600,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


12,700,000 تومان
کارکرد 185000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : اطلسی
تهران

7,900,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


13,200,000 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
مازندران


13,200,000 تومان
کارکرد 151000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

8,800,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


15,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی

9,000,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
البرز


6,800,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 228000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

10,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

8,000,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : یشمی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 179000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مازندران

13,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
مازندران


9,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل