جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

12,700,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

10,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


7,600,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


11,700,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران11,300,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آبی
تهران9,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران


12,700,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 209000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
البرز

6,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران10,600,000 تومان
کارکرد 430000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
البرز

7,500,000 تومان
کارکرد 233000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
خراسان


12,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان
8,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
خراسان12,000,000 تومان
کارکرد 210 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : دلفینی
تهران


12,600,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 60 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


7,100,000 تومان
کارکرد 250 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


نمایشگاه آنلاین کارتل