جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
البرز
8,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

9,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

9,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران


13,800,000 تومان
کارکرد 132000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

15,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


7,000,000 تومان
کارکرد 294000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : یشمی
تهران


11,400,000 تومان
کارکرد 166 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


7,900,000 تومان
کارکرد 4 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان


14,000,000 تومان
کارکرد 196000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
هرمزگان

7,500,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : یشمی
اصفهان
13,800,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,850,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
گلستان


13,200,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نامشخص
تهران5,000,000 تومان
کارکرد 11111 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : اطلسی
تهران

9,500,000 تومان
کارکرد 134000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل