جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : آبی
گلستان

10,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
11,500,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران

14,650,000 تومان
کارکرد 107000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران


11,900,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
البرز


11,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
مازندران

9,300,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


10,200,000 تومان
کارکرد 200 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,200,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


6,700,000 تومان
کارکرد 17900 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 190 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
رنگ : یشمی
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مسی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 211000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


8,800,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


8,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان8,600,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان


13,900,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل