جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,900,000 تومان
کارکرد 330 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : زیتونی
تهران

10,800,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
کرمانشاه

15,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

8,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


14,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

13,100,000 تومان
کارکرد 161000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


8,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


9,300,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,800,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

14,500,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

7,000,000 تومان
کارکرد 2 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خراسان


12,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 177000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 121000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


13,800,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


10,800,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
کرمانشاه

نمایشگاه آنلاین کارتل