جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,700,000 تومان
کارکرد 177000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : نوک مدادی
اصفهان
14,700,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
کرمان


7,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قزوین

8,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
کرمانشاه
15,200,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی

9,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان


12,300,000 تومان
کارکرد 142500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

7,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
گیلان


8,700,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


5,900,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 165000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,200,000 تومان
کارکرد 230 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

9,000,000 تومان
کارکرد 193000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


11,800,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,700,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

13,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

11,700,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
همدان


6,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
قزوین


8,800,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل