جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : زیتونی
فارس


12,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


11,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 273000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

13,800,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران
8,900,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,000,000 تومان
کارکرد 328000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : آبی
البرز

6,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
گلستان

11,800,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

14,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : مشکی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 164000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 164000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

7,700,000 تومان
کارکرد 206000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

13,800,000 تومان
کارکرد 176000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز

14,600,000 تومان
کارکرد 111400 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرزنمایشگاه آنلاین کارتل