جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سبز
تهران


8,700,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

8,000,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران


8,500,000 تومان
کارکرد 203000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زیتونی
تهران


12,300,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران7,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بنفش
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


7,800,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز

9,000,000 تومان
کارکرد 177000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : اطلسی
تهران11,700,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهران


7,500,000 تومان
کارکرد 225000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 112630 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نامشخص
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 176000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

8,200,000 تومان
کارکرد 20546 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل