جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
البرز

10,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : بژ
البرز


12,300,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


8,500,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
گلستان

7,000,000 تومان
کارکرد 518000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
سمنان

12,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مسی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقرآبی
کرمانشاه

9,200,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,700,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : خاکستری
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل


12,200,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
تهران

9,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران5,500,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
تهران


11,700,000 تومان
کارکرد 119 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 216000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : اطلسی
البرز

11,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران8,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بنفش
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل