جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,200,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران13,200,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,700,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 105859 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
کرمان15,000,000 تومان
کارکرد 132000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز

9,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران7,500,000 تومان
کارکرد 257000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران


11,600,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز13,800,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران14,800,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران6,000,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
خراسان


15,000,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
مازندران


9,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان12,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,300,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران11,700,000 تومان
کارکرد 83000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران12,800,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل