جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,200,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
اصفهان

13,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خراسان


14,300,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
گیلان


11,000,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,200,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران


16,500,000 تومان
کارکرد 53400 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران
9,700,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان14,500,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
لرستان7,850,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : قرمز
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 295000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,900,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

11,850,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


15,000,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران
14,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل