جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,200,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

6,400,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : یشمی
تهران


7,700,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران10,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقرآبی
اصفهان


8,500,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : یشمی
اصفهان5,800,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : یشمی
تهران


6,550,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان

11,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
مازندران

11,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


9,800,000 تومان
کارکرد 211000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سبز
خراسان

8,000,000 تومان
کارکرد 214000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
قزوین


12,700,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 221000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
البرز


12,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
مازندران
13,000,000 تومان
کارکرد 90 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : مسی
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مسی
تهران


11,200,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
مازندران


نمایشگاه آنلاین کارتل