جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,000,000 تومان
کارکرد 310000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


11,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
تهران


8,300,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان12,300,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران13,300,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان


8,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


13,990,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 334000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
همدان


8,650,000 تومان
کارکرد 2000000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


11,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
البرز


9,600,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
اصفهان10,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : یشمی
خراسان9,000,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
سمنان
14,800,000 تومان
کارکرد 89000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان7,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

8,200,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مرکزی15,500,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
کرمانشاهنمایشگاه آنلاین کارتل