جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد 235000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
ایلام6,700,000 تومان
کارکرد 480000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
مازندران


13,500,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

6,200,000 تومان
کارکرد 222000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران13,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
تهران13,100,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
زنجان

14,500,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران14,100,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


10,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خراسان


10,700,000 تومان
کارکرد 174000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان11,950,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,200,000 تومان
کارکرد 53200 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
همدان


13,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
فارس13,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
البرز7,300,000 تومان
کارکرد 577773 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : یشمی
مازندران


12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل