جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,300,000 تومان
کارکرد 251000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


7,300,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران

12,400,000 تومان
کارکرد 20543 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : مشکی
خراسان8,300,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
البرز10,000,000 تومان
کارکرد 311000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
البرز


13,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 88500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


11,700,000 تومان
کارکرد 146000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


11,300,000 تومان
کارکرد 219000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,500,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


11,900,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
یزد

10,500,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز


13,000,000 تومان
کارکرد 106500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


9,300,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : مشکی
تهران8,500,000 تومان
کارکرد 155000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
اردبیل

12,400,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


1,050,000 تومان
کارکرد 189000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
قم

13,000,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سبز
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل