جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,400,000 تومان
کارکرد 167000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقرآبی
آذربایجان شرقی9,300,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : قرمز
تهران
10,200,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران10,600,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
اصفهان12,400,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
اصفهان
6,900,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران11,600,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران6,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
خوزستان
8,000,000 تومان
کارکرد 390000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
قم11,000,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
کرمانشاه


7,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
6,200,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی13,700,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


11,300,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
چهارمحال و بختیاری10,500,000 تومان
کارکرد 143000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زرشکی
تهران12,900,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
البرز12,000,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل