جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
8,900,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران8,200,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سرمه ای
البرز

11,000,000 تومان
کارکرد 197000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,600,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 123000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آبی
البرز


11,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 111111 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : زیتونی
اصفهان


13,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


10,400,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نامشخص
تهران
11,700,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


6,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
تهران

10,500,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 230 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران
13,800,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


6,700,000 تومان
کارکرد 205000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


11,600,000 تومان
کارکرد 160 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
تهران


1,100,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران

9,150,000 تومان
کارکرد 277000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز

نمایشگاه آنلاین کارتل