جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,700,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
اصفهان12,500,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران9,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
رنگ : نقره ای
البرز


12,000,000 تومان
کارکرد 34500 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خوزستان8,700,000 تومان
کارکرد 123000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,200,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


10,000,000 تومان
کارکرد 104671 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
لرستان


11,500,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
گیلان
12,800,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


12,500,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
تهران

9,850,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : زیتونی
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
سمنان


9,800,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران6,400,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران8,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان6,800,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


9,900,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
قزوین


نمایشگاه آنلاین کارتل