جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

9,600,000 تومان
کارکرد 197000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
سمنان

12,000,000 تومان
کارکرد 112000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


10,600,000 تومان
کارکرد 17500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران
10,200,000 تومان
کارکرد 178000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


12,900,000 تومان
کارکرد 118000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
تهران
12,800,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

13,999,999 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

7,000,000 تومان
کارکرد 380000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان

14,500,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

8,500,000 تومان
کارکرد 226000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
مرکزی

12,500,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 167000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مسی
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


14,900,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
فارس

12,600,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : اطلسی
تهران

5,700,000 تومان
کارکرد 238000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


11,250,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
کرمان


14,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل