جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
11,500,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,900,000 تومان
کارکرد 62500 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نامشخص
مازندران


14,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران9,850,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : مسی
تهران8,100,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,800,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
مازندران

10,000,000 تومان
کارکرد 181000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

14,100,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


8,900,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


11,600,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
مازندران

7,800,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سرمه ای
اصفهان11,500,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


6,800,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


8,000,000 تومان
کارکرد 156000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 75600 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : نوک مدادی
خراسان
13,700,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
تهران


8,100,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : یشمی
البرز


12,300,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل