جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
6,500,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی12,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


6,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رنگ : آبی
البرز

10,500,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
زنجان


12,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی10,200,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل11,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل11,500,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل8,400,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : یشمی
کرمان
12,400,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
قزوین


12,500,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : زیتونی
تهران
10,800,000 تومان
کارکرد 61000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران10,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
خوزستان11,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران6,200,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : زیتونی
خراسان
10,800,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اردبیل

نمایشگاه آنلاین کارتل