جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
10,200,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
ایلام


10,400,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : خاکستری
البرز


7,200,000 تومان
کارکرد 230 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان


12,900,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

10,700,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

8,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


7,000,000 تومان
کارکرد 188000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
البرز


8,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


9,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز


7,700,000 تومان
کارکرد 181000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران11,500,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


7,800,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : قرمز
البرز11,900,000 تومان
کارکرد 500000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی12,800,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


12,500,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

12,800,000 تومان
کارکرد 480000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


نمایشگاه آنلاین کارتل