جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
5,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان7,700,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
سمنان5,900,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
خراسان12,500,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
مازندران12,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
سمنان


13,500,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 85250 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس9,600,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
اردبیل12,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
کردستان


12,800,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


13,300,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران11,300,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
همدان


12,000,000 تومان
کارکرد 810000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : نوک مدادی
مازندران
11,700,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
فارس12,300,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مسی
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه9,000,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
البرز9,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل