جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,300,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


8,000,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران12,200,000 تومان
کارکرد 215000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


11,300,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
خراسان

12,000,000 تومان
کارکرد 110 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
اردبیل


13,800,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


15,700,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مسی
تهران

7,300,000 تومان
کارکرد 82000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
فارس


7,500,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران10,600,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران
10,500,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


8,500,000 تومان
کارکرد 250 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران5,800,000 تومان
کارکرد 270000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نامشخص
خراسان

10,700,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زیتونی
اصفهان

12,300,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

16,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
مرکزی

5,700,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
گیلان


5,200,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 980000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خراسان


13,300,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل