جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
7,500,000 تومان
کارکرد 123456 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
تهران


9,500,000 تومان
کارکرد 213000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران

10,000,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
تهران


4,500,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران7,500,000 تومان
کارکرد 14 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سرمه ای
قزوین

11,300,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : زیتونی
تهران9,200,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 109000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مسی
زنجان


13,000,000 تومان
کارکرد 111000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 193000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
گیلان

9,550,000 تومان
کارکرد 142000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران


6,200,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


8,000,000 تومان
کارکرد 190 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مشکی
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : زیتونی
البرز
10,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


8,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : یشمی
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

7,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : یشمی
تهران
8,000,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


10,000,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل