جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,500,000 تومان
کارکرد 750 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
18,500,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
تهران20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
همدان
17,500,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

17,400,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


17,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران17,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : آبی
تهران20,490,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران17,800,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رنگ : سفید
خوزستان

20,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران
12,000,000 تومان
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
آذربایجان شرقی

18,500,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران19,850,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

10,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
همدان
17,200,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه17,200,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه18,000,000 تومان
کارکرد 28500 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بنفش
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل