جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل20,000,000 تومان
کارکرد 1700 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : کرمانشاه19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران13,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نامشخص
موقعیت : تهران
19,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
موقعیت : خوزستان

16,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران
19,300,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : اصفهان
16,500,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
19,900,000 تومان
کارکرد 800 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سبز
موقعیت : خوزستان


17,800,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : خاکستری
موقعیت : تهران
17,300,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
موقعیت : زنجان
19,000,000 تومان
کارکرد 60 کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
19,000,000 تومان
کارکرد 450 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
موقعیت : گلستان
20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران16,700,000 تومان
کارکرد 51500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
موقعیت : البرز

19,100,000 تومان
کارکرد 1200 کیلومتر
رنگ : سفید
موقعیت : خراسان
16,900,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 9 ماه
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : مرکزی


19,000,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
موقعیت : تهران19,500,000 تومان
کارکرد 40 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : خاکستری
موقعیت : تهران
19,100,000 تومان
کارکرد 1900 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : فارس18,000,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : البرز
صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.