جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,350,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

18,600,000 تومان
کارکرد 9000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
کرمان18,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
تهران


20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران19,700,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


20,200,000 تومان
کارکرد 1300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران18,800,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران

18,300,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


19,000,000 تومان
کارکرد 11 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران19,300,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : آبی
سیستان و بلوچستان


18,800,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


20,140,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران19,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران21,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

20,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران19,300,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
کردستان


21,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران22,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران20,200,000 تومان
کارکرد 9100 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : نوک مدادی
کرمان21,250,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل