جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
5,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سبز
مازندران19,700,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


18,600,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 19600 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


18,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


23,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : آبی
تهران14,800,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
تهران17,500,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


21,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


18,200,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


19,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


18,200,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی


20,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
مازندران
20,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : نقره ای
تهران19,200,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
البرز18,800,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


18,000,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد 190000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
فارس


18,100,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل