جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
16,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : مشکی
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


15,400,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,900,000 تومان
کارکرد 70 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان


15,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,500,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بنفش
تهران


13,300,000 تومان
کارکرد 154000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


14,800,000 تومان
کارکرد 106000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نوک مدادی
تهران17,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
14,450,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : آبی
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
گیلان


14,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


14,600,000 تومان
کارکرد 68000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


14,900,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,600,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


15,800,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
رنگ : نامشخص
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بنفش
تهران


17,700,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مسی
تهران

14,300,000 تومان
کارکرد 63000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران


صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل