جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
11,000,000 تومان
کارکرد 600000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


16,200,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
زنجان


17,700,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
کرمان


18,500,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

20,400,000 تومان
کارکرد 5 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,700,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
21,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس16,100,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
فارس19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
کرمانشاه
16,000,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
21,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی21,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران19,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
19,000,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
هرمزگان20,400,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل