جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
16,200,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمان16,100,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
کرمان
19,600,000 تومان
کارکرد 110 کیلومتر
رنگ : نقره ای
تهران

17,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
7,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : یشمی
گلستان


16,200,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز

18,500,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
مازندران
16,800,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

14,900,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران19,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
لرستان11,400,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خوزستان16,400,000 تومان
کارکرد 54000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,200,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


17,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,500,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران15,600,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
اصفهان


16,200,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران19,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان19,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
خوزستان
نمایشگاه آنلاین کارتل