جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
1,600,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
اردبیل
16,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران15,000,000 تومان
کارکرد 87000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
مازندران18,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

19,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران16,200,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مرکزی


13,800,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
خوزستان
15,800,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خراسان19,600,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی
14,100,000 تومان
کارکرد 58000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
خوزستان
13,500,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران18,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران18,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

15,100,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
قزوین


17,000,000 تومان
کارکرد 2000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
گلستان
16,500,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : مشکی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل