جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,800,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران12,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


11,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : اطلسی
تهران20,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
کرمان
19,500,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران19,000,000 تومان
کارکرد 23700 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

18,200,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران16,800,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


16,900,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران20,300,000 تومان
کارکرد 45 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز
17,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران14,500,000 تومان
کارکرد 6500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
قم


17,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران22,800,000 تومان
کارکرد 1500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی16,000,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران20,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,200,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران18,800,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

19,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
نمایشگاه آنلاین کارتل