جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,800,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : زیتونی
مازندران13,700,000 تومان
کارکرد 56700 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
کرمان16,500,000 تومان
کارکرد 7500 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
یزد
16,200,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
خوزستان13,900,000 تومان
کارکرد 52000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز13,500,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : بژ
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 44000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

15,000,000 تومان
کارکرد 12000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران8,300,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : یشمی
تهران


17,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
گیلان
15,300,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان17,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
تهران15,870,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
16,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس
17,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
رنگ : سفید
البرز11,500,000 تومان
کارکرد 151000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان


14,500,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان
نمایشگاه آنلاین کارتل